RENAULT TEHNOLOGIJA RAZVIJENA SA VATROGASCIMA

Renault inovacije koje olakšavaju intervenciju na mjestu nesreće.
SIGURNOST ELEKTRIČNIH VOZILA
Manja je vjerovatnoća da će se električno vozilo zapaliti nego vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorjevanjem (manje tečnosti, manje lako zapaljivih komponenti itd.). Akumulatori za električna vozila Renault su izuzetno sigurni, što drastično smanjuje opasnost od požara.
RENAULT x VATROGASCI = SARADNJA
Saradnja između Renaulta i vatrogasaca je pokrenuta 2010. i razvijala se tokom vremena. Konkretno, pojavile su se nove tehnologije osmišljene da olakšaju rad hitnih službi i skrate vrijeme intervencije.
OLAKŠANE INTERVENCIJE
Ova saradnja je proširila upotrebu inovativnih sistema (Fireman Access, QRescue by Renault), olakšavajući rad vatrogasaca i štedeći dragocjeno vrijeme osobama koje hitno reagiuju i žrtvama u slučaju nesreće.

Fireman Access


SD Switch


virtualna realnost u službi vatrogasaca

safety lab - Renault
virtualna realnost - optimizacija rada vatrogasaca
Virtualna realnost pomaže da se vatrogascima olakša posao simulacijom stvarnih scenarija. Koristeći slušalice i prostoriju za uranjanje u virtualnu realnost, oni mogu da vježbaju svoje postupke i položaje da bi bolje razumjeli i predvidjeli povrede.

otkrijte

bitka s vremenom - Renault i vatrogasci
bitka sa vremenom - Renault i vatrogasci
napredni sistemi za pomoć u vožnji - automobilska sigurnost - Renault
napredni sistemi za pomoć u vožnji