Inovacije za vašu sigurnost

Renault inovacije radi bolje podrške vozačima.
Istraživanje i razvoj - Renault
sprječavanje nesreća, naša misija
Analiza stvarnih saobraćajnih nesreća pokazuje da u nešto više od 90% slučajeva* jedan od uzroka može da bude ljudski faktor: prevelika ili neprilagođena brzina; vožnja pod uticajem alkohola, droga ili lijekova; gubitak koncentracije u toku vožnje. Razvijamo strategiju prevencije i djelovanja da bismo ponudili rješenja i učinili putovanje sigurnijim. 

*izvori: Francuska sigurnost na putevima 2022
3 INOVACIJE ZA POMOĆ VOZAČIMA
Naš veoma pragmatičan pristup je da postavimo neku vrstu "anđela čuvara" koji će pomoći vozačima da voze sigurnije. Postoje tri nivoa akcije:
Sigurnost
Detekcija i informisanje
Ocjena sigurnosti analizira podatke o vožnji da bi podstakla sigurniju vožnju.
Sigurnost
Vođenje
Safety Coach informiše vozača o mogućim rizicima na putovanju u stvarnom vremenu.
Sigurnost
Delovanje
Safe Guardian može da uspori vozilo i da ga zaštititi u slučaju rizika.

 *Inovacija će biti dostupna 2024. 

OTKRIJTE VIŠE O SAFETY SCORE

Istraživanje i razvoj - Renault
personalizovani savjeti za sigurnu vožnju
Safety Score analizira ponašanje u vožnji na osnovu podataka senzora vozila. Osmišljen u saradnji sa francuskim autoškolama, uskoro će svakom vozaču dati relevantne savjete na osnovu četiri kriterijuma: 
  • Sigurna brzina 
  • Sigurna putanja 
  • Sigurna udaljenost 
  • Sigurna budnost
Sigurna brzina
Prednja kamera detektuje znake za brzinu: dobijene informacije kombinuju se sa onima sa lokalnih mapa (putem GPS-a).
Sigurna putanja
Prednja kamera detektuje oznake na putu. Sistem zatim prepoznaje, između ostalog, napuštanje trake kao i bočno i uzdužno ubrzanje, i pruža informacije o stilu vožnje.
Sigurna udaljenost
Udaljenost između vozila i vozila ispred se mjeri prednjom kamerom ili ugrađenim senzorima. Tačna udaljenost zaustavljanja izračunava se trenutno.
Sigurna budnost
Unutrašnja kamera (ili analiza kretanja upravljača) otkriva koliko je vozač oprezan ili umoran. Prednja kamera snima zaustavljanja kod znakova stop i crvenog svjetla.

OTKRIJTE VIŠE O SISTEMU SAFETY COACH

Istraživanje i razvoj - Renault
Savjeti prilagođeni vašem stilu vožnje
Inovacija "Safety Coach" je dizajnirana za pružanje savjeta koji pokrivaju glavne pokazatelje rizika identifikovane u toku vožnje. Svrha inovacije "Safety Coach" je da se vozač podstakne na sigurniju vožnju.   
vizualizovani rizici
Kombinacijom mapiranja i navigacionog sistema vozač će u stvarnom vremenu znati kada se približava visokorizičnim područjima. To će učiniti da voze opreznije.
SAVJETI U KOMBINACIJI SA SAFETY SCORE
Safety Coach pruža relevantne smjernice za sigurniju vožnju. Procjena sigurnosne ocjene se pravi na osnovu četiri kriterijuma kao što su ograničenje brzine, sigurnosni razmak, držanje vozila u saobraćajnoj traci i pažnja vozača u toku vožnje kao i područja potencijalnog rizika na putu.  
RAZLIČITI NIVOI PREPORUKA
Radi optimalne efikasnosti, savjeti trenera sigurnosti bit će vrlo praktični. Na primjer: 
  • za povećanje kriterijuma sigurne brzine, koristiti ograničavač brzine 
  • za optimizaciju kriterijuma sigurne kontrole, koristite Upozorenje o napuštanju saobraćajne trake i za zadržavanje vozila u traci.
NAGRAĐIVANJE VOZAČA
Sistem nagrađivanja Safety Coach za vozače koji "igraju prema pravilima" funkcioniše tako da vas upućuje da se prijavite za e-novosti i dobijete dodatne pogodnosti dostupne vozačima Renaulta.   

otkrijte

Sistemi za pomoć vozaču - automobilska sigurnost - Renault
napredni sistemi za pomoć vozaču
roads - automobilska sigurnost  - Renault
ROADS: Renaultov napredni simulator za pomoć u vožnji
MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC