ROADS: Renaultov napredni simulator za pomoć u vožnji

Najboji sistem za simulaciju vožnje u svijetu.
safety lab - Renault
kontinuirano poboljšavanje sigurnosti vozila Renault
Kontinuirano poboljšanje sigurnosti učesnika u saobraćaju zapisano je u DNK marke Renault. Stoga marka Renault neprestano nastoji da promoviše efikasne tehnološke inovacije koje utiru put budućnosti mobilnosti.   

ROADS, novi simulator vožnje Renault Grupe

Dizajniran za razvoj i testiranje ADAS i sistema bez vozača, simulator ROADS (Renault Operational Advanced Driving Simulator) pokazao se kao izvrstan alat za optimizaciju sigurnosti. 

Omogućava vožnju digitalnog blizanca i testiranje svih vrsta situacija, uključujući i one najopasnije. To je koristan dodatak dugotrajnim i skupim testovima na putu.
ŠTA JE ROADS?
Lab - Renault
nova era simulacije
ROADS je revolucionarni simulator vožnje koji najavljuje novu eru u potpunijoj simulaciji. ROADS nadopunjuje digitalnu simulaciju i tradicionalne testove, omogućavajući testiranje ponašanja i reakcija vozača suočenih sa porastom sistema za pomoć vozaču i softvera u automobilu, kao i dolaskom "softverski definisanog vozila" 2026. godine.
POTPUNA SIMULACIJA
tehnologija simulacije
podizanje simulacije na višu razinu
ROADS je deo specifičnog simulacionog centra za pametna i povezana vozila. Na prostoru od 2300 m² održavaju se mnoge imersivne test simulacije usmjerene na dizajn i validaciju projekata novih vozila. Izvanredne dimenzije ROADS-a sa kupolom od 360° omogućavaju testiranje svih sigurnosnih komponenti ugrađenih u cijelo vozilo (ESP, kočenje u nuždi, ponašanje itd.). Dobiveni podaci će pomoći da se poboljša cjelokupna proizvodnja Grupe Renault.
DIGITALNI BLIZANAC
digitalni blizanac
digitalni blizanac: korišćenje virtualnog za predviđanje stvarnog
Digitalni blizanac je virtualni ekvivalent stvarnog vozila. Može da se koristi za simulaciju ponašanja u različitim saobraćajnim situacijama i za provjeru funkcionisanja sistema za pomoć u vožnji prije ugradnje u stvarno vozilo. ROADS koristi revolucionarnu tehnologiju. Kao idealan alat za testiranje dinamičkog ponašanja vozila, ssistema za pomoć vozaču i svih informacionih sistema za vozača u svim vrstama okruženja, ROADS predstavlja veliki korak naprijed u istraživanju sigurnosti.

otkrijte

Renault inovacije
Renault inovacije
Safety score, coach i guardian - Renault
Safety score, coach i guardian
bitka s vremenom - Renault i vatrogasci
bitka sa vremenom - Renault i vatrogasci