Zašto odabrati Renault?

Pouzdanost, kvalitet, brzina i blizina stalni su zadaci naših timova.
Mreža Renault uvek se brine da budete zadovoljni.

Ko zna bolje od Renaulta da održava Vaš Renault?

Ko zna bolje od Renaulta da održava Vaš Renault?
 • Stručnost tehničara posebno osposobljenih za održavanje i popravku vašeg vozila.
 • Proizvođačka garancija na rezervne dijelove i ugradnju za sve usluge
 • Ugradnja originalnih Renault rezervnih dijelova garantuje kvalitet i sigurnosti
 • Elektronsko praćenje svih zahvata na vozilu garantuje očuvanje izvornih karakteristika vašeg Renaulta. Na taj način ćete osigurati dobru prodajnu vrijednost automobila.

Garancija

Garancija
Povjerite nam održavanje i popravaku svog vozila i iskoristite brojne garancije:

proizvođačka garancija na popravke i rezervne dijelove: odnosi se na sve zahvate u ovlašćenoj mreži nakon isteka garancije proizvođača

proizvođačka Renault garancija: pokrivanje troškova popravki i rezervnih dijelova, pomoć na putu 24 sata na dan, sedam dana u nedjelji u slučaju kvara zbog vozila koje nije u voznom stanju s popravkom na licu mjesta ili vučom.

trogodišnja garancija na boju: popravaka oštećenja na obojenim dijelovima za koje je proizvođač priznao grešku, uzimajući u obzir opšte stanje vozila.

garancija protiv korozije u trajanju od 12 godina: bez ograničenja kilometraže pod uslovom da je obavljen pregled korozije svake dvije godine ili u okviru održavanja u sklopu redovnih servisnih intervala.

Originalni rezervni dijelovi

Originalni rezervni dijelovi
Originalni dijelovi konstruisani su prema vrlo strogim specifikacijama i redovno se testiraju.

Uz redovnu i sistemsku upotrebu originalnih rezervnih dijelova sigurni ste da ćete očuvati performanse svog vozila i da vaše vozilo brine za okolinu jer su originalni dijelovi prošli testiranja u laboratorijima i Renault ispitivačkim centrima.

Kad je reč o automobilima, ne odabere uvek vlasnik koji će dijelovi biti ugrađeni u vozilo. Vrlo često serviser odabere umesto vas. On može da odluči da će ugraditi dijelove slabijeg kvaliteta, a može se dogoditi i da u vaše vozilo bez vašeg znanja ugradi neoriginalne delove.

Zaslepljujuća svjetla, branici smanjene otpornosti, dijelovi karoserije koji brže oksidiraju, loše zavarivanje, neefikasni filteri, kočnice koje slabije koče itd. To su neoriginalni rezervni dijelovi koji su često slabijeg kvaliteta, a ponekad su i ilegalni, a mogu donijeti i rizik u pogledu sigurnosti.

Kako biste bili sigurni da dobijate originalne rezervne dijelove, odvezite automobil u ovlašćeni Renaultov servis.
Otkrijte prednosti originalnih rezervnih dijelova
 • Sigurnost: 5000 testiranja proizvođačke garancija su sigurnosti originalnih rezervnih dijelova Renault.
 • Okruženje: reciklirani materijali ili materijali primjereni za ponovnu upotrebu.
 • Inovacije: 700 prijavljenih patenata godišnje za efikasno rješenje za vozila Renault.
 • Kvalitet: 600 inženjera i tehničara razvijaju materijale i proizvodne postupke najvišeg kvaliteta.
 • Dizajn: potpuna simetričnost garancija je dobrog izgleda, aerodinamičke efikasnosti i brze ugradnje.
 • Održavanje: proizvođačka garancija za ugrađene zamjenske dijelove i radove obavljene prilikom popravaki u Renaultovim servisima.

Mreža Renault Vam garantuje

Mreža Renault Vam garantuje:
 • Odgovor na upit putem interneta u roku od jednog radnog dana
 • Probne vožnje željenog modela vozila, odmah ili u roku od tri radna dana
 • Redovno obavještavanje o statusu naručenog vozila do njegove isporuke
 • Vraćanje vozila iz servisa u dogovoreno vrijeme i po dogovorenoj cijeni
 • Verzija neodobrenih i nedogovorenih radova na trošak izvođača
 • Proizvođačka garancija na popravke i originalne Renault rezervne dijelove
 • Besplatno jednogodišnje produžavanje usluge Renault Pomoć pri kupovini paketa „Renault Pomoć” ako ste tokom protekle godine održavali vozilo u mreži Renault
 • Procjenu troška pre zahvata, objašnjenje obavljenih usluga i računa pri vraćanju vozila pri svakoj posjeti servisu.

Uvijek smo vam na raspolaganju