Finansiranje

Alliance finansiranje

Saznajte sve o Alliance finansiranju:Potpuno nov način finansiranja na crnogorskom tržištu.


Bez učešća za iznose do 20.000€. 


Bez odlaska u banku – sve formalno-administrativne procedure obavljaju se u našim salonima u Podgorici i Radanovićima.


Za fizička lica sa stalnim zaposlenjem  u kompanijama na A i A+ listi Hipotekarne Banke A.D. Podgorica.


Kamata 4,99%, period otplate do 60 mjeseci.


Obavezno kasko osiguranje za kompletan period finansiranja (otplaćuje se mjesečno zajedno sa ratom za kupovinu vozila).


Više informacija na 020/892-050 i 032/520-444