Politika zaštite ličnih podataka


Poštovani vlasnici, posjetioci i ljubitelji Renaulta, Dacie, Nissana

U Alliance d.o.o. (u daljem tekstu Alliance) vaša privatnost je naš prioritet pri zadovoljavanju vaših potreba. U skladu sa tim prihvatamo niz mjera kojima ćemo zaštititi vašu privatnost i omogućiti vam da ostvarite svoja prava u okviru nove Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) kao i važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Glavna svrha ovog dokumenta je da vas obavijestimo o podacima koje prikupljamo, o načinu njihove obrade i o tome kako to utiče na vas, odnosno na prava koja vam daje zakonodavstvo i obezbeđuje Alliance. Alliance prikuplja vaše lične podatke prije svega da bi mogao da vam pruži bolju uslugu. Na primjer, prikupljamo vaše lične podatke kada se prijavite za probnu vožnju da bi vam ponudili relevantnije podatke za odlučivanje o kupovini naših vozila. Ovaj dokument smo nastojali da učinimo što je moguće detaljnijim i razumljivijim, a u slučaju bilo kakvih pitanja ili predloga na raspolaganju smo vam na adresi alliance@renault.me.

Podaci koje prikupljamo i kako ih čuvamo

Alliance preuzima vaše lične podatke prije svega od vas, što znači da ćemo za većinu podataka zamoliti vas lično ili vam omogućiti da nam ih pružite. To takođe znači da možete da odbijete pružanje bilo kojih podataka, osim osnovnih koji su nam potrebni za sprovođenje transakcije, kao što su vaše ime, poreski broj, adresa, broj šasije, bankovni račun i kontaktni podaci. Svi dodatni podaci, koje koristimo da vas bolje upoznamo i po vašoj mjeri prilagodimo vaše iskustvo sa markom Dacia, su potpuno neobavezni i njihovo pružanje možete da onemogućite u bilo kom trenutku. Prilikom prikupljanja ovih podataka ljubazno ćemo vas zamoliti za vašu saglasnost. Alliance će uz vašu saglasnost prikupiti vaše lične podatke kao što su podaci o vašim hobijima ili vašem životnom stilu, da bismo mogli da vam pošaljemo obavještenja o našoj ponudi koja će biti prilagođenija vašim potrebama, relevantna i na taj način će omogućiti kupovinu na osnovu dovoljno informacija. Obim ovih ličnih podatkaka se razlikuje od slučaja do slučaja i objasnićemo vam ga prilikom prikupljanja podataka. Vi sami odlučujete koje vrste podatkaka ćete nam pružati i imate pravo da u bilo kom trenutku zahtjevate brisanje svojih podataka iz naše baze podataka.

Vaše lične podatke možemo u određenim okolnostima da prikupljamo iz javno dostupnih evidencija ili od naših partnera, kao što su RCI BANQUE SA, filijala banke Ljubljana i RCI Lizing d.o.o. Podatke iz javnih evidencija ćemo vam na vaš zahtjev otkriti, a naši partneri će nam vaše lične podatke pružiti samo ako je to neophodno za obezbeđivanje usluga sa kojima ste saglasni.

Sa našim partnerima koristimo različite tehnologije za prikupljanje i čuvanje podataka o vašim posjetama naših web stranica, što može da uključuje korišćenje kolačića ili sličnih tehnologija za identifikaciju vašeg pretraživača ili uređaja. Ove tehnologije koristimo i za prikupljanje i čuvanje podataka kada učestvujete u uslugama, koje nudimo svojim partnerima. Ovim možemo bolje da prilagodimo vaše korisničko iskustvo na našim web stranicama i da vam ponudimo prilagođene, relevantne sadržaje u skladu sa vašim željama. Važno je da pomenemo da je ova funkcija potpuno neobavezna i da je ne sprovodimo bez vaše saglasnosti. Za više informacija o našem pravilniku o kolačićima i uputstvima za upravljanje vaše saglasnosti posjetite www.renault.me/kolacici.html.

Ako ste kupili naš automobil kod jednog od naših ovlašćenih prodavaca, Alliance i njegova ovlašćena partnerska mreža će u skladu sa obligacionim pravom sačuvati sa ugovorom određene lične podatke najmanje pet godina. Ovi lični podaci su oni koje ste nam pružili da bismo omogućili transakciju.

Lične podatke, koji nisu obuhvaćeni u ugovoru i koje smo dobili sa vašim odobrenjem, sačuvaćemo dok ne povučete saglasnost odnosno za period od najviše 30 godina. Nakon isteka ovog perioda zamolićemo vas da obnovite datu saglasnost. Svi podaci se čuvaju u informacionom okruženju Alliance, koje ima veoma visoke sigurnosne standarde i u kome specijalizovani tim radi na spriječavanju mogućih kršenja i problema. Vaši lični podaci koje čuvamo, biće otkriveni isključivo osobama određenim u ovom pravilniku o privatnosti i njih nećemo prodavati ili trgovati sa njima. Uvjeravamo vas da su podaci koje ste nam povjerili sigurni, jer je to naš glavni cilj.

Ko obrađuje vaše lične podatke?

GDPR definiše svaku radnju koja se tiče vaših ličnih podataka kao i obrade. Provešćemo vas kroz svijet podataka i objasniti vam kako se vaši podaci definišu i ko ih obrađuje.

Alliance prikuplja većinu vaših podataka direktno (na primjer, kada popunjavate aplikaciju za probnu vožnju) ili preko naše ovlašćene prodajne mreže, kada posjetite nekog od naših distributera. Za više informacija o našoj prodajnoj mreži posjetite spisak ovlašćenih trgovaca. Prikupljene podatke dijelimo unutar Alliance i sa vašim izabranim prodavcem u skladu sa našom ponudom. To radimo da vas rasteretimo dvostrukog pružanja istih podataka. Imajte na umu da ćemo u slučaju ako izaberete više prodavaca, svim izabranim proslediti vaše lične podatke i saglasnosti. Svrha ovakvog ponašanja je da su vaši podaci u bazi tačni, na šta smo i obavezni.

Kada posjetite naš salon i izaberete automobil koga želite da kupite, možete da odaberete jednu od naših mogućnosti finansiranja koje nudi naš partner RCI BANQUE SA, bankarska filijala Ljubljana i RCI Lizing d.o.o. (u nastavku RCI). Podaci koje im pružate za zaključivanje ugovora o finansiranju nama neće nikada biti otkriveni. RCI će otkriti vaše lične podatke ako ste dali saglasnost za to da vam dostavlja ponudu svojih proizvoda i usluga. Želimo da vam omogućimo što jednostavniju kupovinu automobila, zato vam ponudu svojih proizvoda i usluga šaljemo kao jedinstvenu i sveobuhvatnu.

Ako se još niste odlučili za posjetu našem salonu i kupovinu automobila, ali ste dalii saglasnost da vam online šaljemo prilagođene ponude, nakon što ste posjetili našu web stranicu (kao što je objašnjeno u našem pravilniku o kolačićima), vaše lične podatke dijelićemo sa svojim tržišnim partnerima, a na ovaj način ćete primati relevantne podatke o automobilima za koje ste zainteresovani. Alliance će vaše lične podatke prenositi našoj matičnoj kompaniji Renault SAS i u slijedećim slučajevima:
  • za sprovođenje vaše narudžbine, kada se odlučite za kupovinu automobila;
  • za poboljšanje naših usluga sprovođenjem ankete Glas kupca (Voice of Customer);
  • za rješavanje reklamacija/garancijskih zahtjeva;
  • za statističke svrhe i izvještavanja.
U nekim slučajevima može da se zahtijeva od Alliance da vaše lične podatke dostavimo lokalnim organima ili organima EU. U skladu sa GDPR i ZVOP-2 mi smo dužni da na zahtjev dostavimo te podatke. Pored toga, Alliance može da čuva vaše lične podatke zbog usklađenosti sa propisima EU ili lokalnim propisima. Primjer toga je uredba EU za povlačenje potencijalno štetnih vozila. U skladu sa tom uredbom moramo čuvati lične i kontaktne podatke svih pojedinaca koji su vlasnici naših automobila, da možemo da ih obavijestimo o eventualnom opozivu. Podaci koji se čuvaju zbog usklađenosti ni u kom slučaju neće biti upotrerbljeni za nikakve druge svrhe, jer je to u suprotnosti sa zakonom.

Posvećenost Alliance d.o.o. poštovanju vaših prava

Alliance d.o.o je posvećen tome da vam pomogne da ostvarujete svoja prava na privatnost. Prava koja vam dodjeljuje zakon su:

Pravo na informisanost– imate pravo da znate koje lične podatke prikupljamo, iz kojih izvora i za koje svrhe. U skladu sa ovim omogućavamo vam da nas u bilo kom trenutku kontaktirate i zahtjevate da vam te podatke pružimo.

Pravo na popravku- imate pravo da zahtjevate ispravku bilo kakvih grešaka u svojim ličnim podacima. Naša dužnost je da osiguramo tačnost ličnih podataka koje obrađujemo, što nastojimo da osiguramo svaki put kad vas kontaktiramo. Usprkos našim nastojanjima, može da se dogodi da su neki podaci koje obrađujemo netačni. U tom slučaju se obavezujemo da ispunimo vaš zahtjev za ispravljanjem podataka.

Pravo na brisanje– imate pravo da zahtjevate da izbrišemo vaše lične podatke sa naših servera. Vaš zahtev smo dužni da ispunimo, osim ako moramo podatke čuvati u skladu sa zakonodavstvom. Alliance se obavezuje da će iz svih baza podataka izbrisati ili anonimizirati vaše lične podatke povjezane sa obradom za koju ste dali saglasnost.

Pravo na ograničenje obrade– u skladu sa GDPR u određenim slučajevima imate pravo da ograničite obrade ličnih podataka. U Alliance smo sprovjeli detaljan pregled naših namjena i sredstava za obradu i nismo našli slučajeve koji bi zahtjevali ograničenje podataka. Svi zahtjevi u okviru ovog prava biće tretirani kao povlačenje saglasnosti, čime vam Alliance ne neće više slati nikakvih drugih, osim neophodnih komunikacija.

Pravo na prenos podataka– imate pravo da zahtjevate da vam se vaši lični podaci prenose u strukturiranom i često korišćenom formatu. Alliance se obavjezuje da će se na taj zahtjev odazvati u roku od 30 dnana od davanja zahtjeva. Poslaćemo vam samo lične podatke, koje ste nam pružili, odnosno one koje smo dobili iz javno dostupnih izvora ili od naših partnera.

Pravo na prigovor– GDPR obezbeđuje da možete uložiti prigovor na bilo koju obradu, obavljenu na osnovu legitimnog interesa kompanije. Pošto Alliance ne obrađuje nikakve lične podatke na osnovu legitimnog interesa, osim onih za poboljšanje naših usluga sa anketom o zadovoljstvu klijenata, svaki prigovor će se tretirati kao povlačenje vaše saglasnosti, zbog čega vam Alliance neće slati nikakve druge osim najneophodnijih komunikacija.

Automatizovano donošenje odluka– Alliance ne vrši automatizovano donošenje odluka, osim po vašoj mjeri prilagođenog online oglašavanja, za koje smo dobili vašu izričitu saglasnost. Vašu saglasnost možete u bilo kom trenutku da opozovete.

Redovno provjeravamo usaglašenost sa našim Pravilnikom o privatnosti. Po prijemu formalne pismene žalbe, kontaktiraćemo osobu koja je podnijela žalbu radi praćenja statusa žalbe. U rješavanju pritužbi u vezi sa obradom ličnih podataka koje sa svojim korisnikom ne možemo da rješimo direktno, sarađujemo sa nadležnim regulatornimi organima. Naš Pravilnik o privatnosti može da se tokom vremena promjeni. U skladu sa ovim Pravilnikom o privatnosti nenećemo smanjivati vaša prava bez vaše izričite saglasnosti. Na ovoj web stranici objavljivaćemo sve promjene ovog Pravilnika o privatnosti, a u slučaju većih promjena pružićemo vam vidljivije obaveštenje. Pređašnje verzije ovog Pravilnika o privatnosti arhiviraćemo za vaš pregled.

Hvala na vašem poverjenju i lojalnosti.