O nama

Renault i okolina

Svjesni smo da danas postoje veliki izazovi u oblasti zaštite okoline. Zato smo se obavijezali da smanjimo uticaj svojih aktivnosti i proizvoda na okolinu u toku cijelog njihovog životnog vijeka, od dizajna do recikliranja. S tim ciljem donosimo rješenja i mjerimo njihovu efikasnost; godinu za godinom, generaciju za generacijom.

Naša politika zaštite okoline

Sve naše postupke u pogledu zaštite okoline sprovodimo u skladu sa našom politikom zaštite okoline.
Renault i okolina
Naša politika zaštite okoline
Naša politika zaštite okoline aktivno odražava našu viziju i odlučnost da smanjimo naš uticaj na okolinu postupcima u pet najvažnijih oblasti: 
  • Klimatske promjene i energetska efikasnost, 
  • Resursi i konkurentna održiva ekonomija, 
  • Zdravlje i ekološki sistemi, 
  • Inovativni sistemi mobilnosti, 
  • Upravljanje okolinom i transparentnost. 

Zahvaljujući svakodnevnoj primjeni politike o očuvanju okoline u svim sektorima poslovanja efikasniji smo i konkurentniji u svim svojim djelatnostima.

Upravljanje životnim ciklusom

Naša strategija

Naš cilj danas, kao i u poslednjih 20 godina, je smanjenje uticaja naših vozila na okolinu u svim fazama njihovog životnog ciklusa.
Renault i okolina
Četiri faze životnog ciklusa naših vozila
Dizajn. Već pri izradi prvih skica dizajneri uzimaju u obzir faktore koji utiču na okolinu. Dobavljači i dizajneri sarađuju u svim fazama razvoja vozila da bi se smanjio uticaj vozila na okolinu. 

Proizvodnja. Da bismo smanjili uticaj naših fabrika na okolinu 1998. pokrenuli smo postupak unaprijeđenja. Za taj proces nam je dodijeljen sertifikat ISO 14001. 

Upotreba. Istraživanja životnog ciklusa automobila pokazala su da se više od 85 % gasova staklene bašte u životnom ciklusu automobila ispusti u fazi upotrebe. Osim mjera kojima smanjujemo potrošnju goriva svojih vozila, vozačima pomažemo da usvoje štedljiviji i ekološki osvešćeniji način vožnje. 

Posvijetili smo se i poslednjoj fazi životnog ciklusa naših vozila. Čak 85 % materijala i dijelova mogu da se recikliraju za ponovnu upotrebu u automobilskoj industriji.
Renault i okolina
Program Driving Eco 2 pomaže vozačima da smanje uticaj na okolinu
Program za ekološki osvešćeniji način vožnje, koji funkcioniše na osnovu sistema pomoći u vožnji kao što su umrežene usluge sistema R-LINK i osposobljavanja vozača, vozaču daje aktivnu ulogu u smanjenju uticaja na okolinu. 

Upotrebom svih funkcija objedinjenih u sistemu Driving Eco 2 potrošnja goriva i emisije CO2 vozila pokretanih motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem mogu da se smanje i za 25 %, u zavisnosti od uslova vožnje i vozačevog stila vožnje.
Renault i okolina
10 % niže emisije ugljenika po vozilu u tri godine
Naš glavni pokazatelj su emisije ugljenikovih oksida, koje su povezane sa potencijalnim klimatskim promjenama koje nastaju emisijom gasova staklene bašte (uključujući CO2) i uračunavaju sve faze životnog ciklusa svih naših vozila i usluge koje se obavljaju u odnosu na broj prodatih vozila. Mjerna jedinica jeste ekvivalent tone CO2 (CO2Teq). 

Naš cilj je da se stalnim poboljšanjima od generacije do generacije vozila smanji uticaj na okolinu. 

Uticaj na okolinu modela Clio četvrte generacije sa dizel motorom smanjio se za 18 - 24 % u odnosu na Clio treće generacije, u zavisnosti od posmatranog uticaja.

Renault je takođe i ...

Saznajte još više o Renaultu

Renault i automobilizam
Renault i automobilizam
Otkrijte našu misiju. Renault i automobilizam, više od 115 godina inovacija.
Istorija i kultura
Istorija i kultura
Renaultova veličanstvena industrijska i ljudska avantura obuhvata istorijske modele, sportska dostignuća, inovacije i harizmatične ljude koji su promijenili svijet automobila.
Inovacije i tehnologija
Inovacije i tehnologija
Bavimo se inovacijama i naprednim tehnologijama da bismo poboljšali vaš doživljaj vožnje, udobnost u putničkoj kabini i vašu sigurnost.

Uvijek smo vam na raspolaganju