Nagradni konkurs

KRENI U AVANTURU ZNANJA!

Nagradni konkurs kompanije Alliance za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
Nagradni konkurs KRENI U AVANTURU ZNANJA!
U periodu od 03.10.2022. godine do 14.11.2022. godine, bio je otvoren Nagradni konkurs kompanije Alliance namijenjen studentima osnovnih studija Ekonomskog fakulteta u Podgorici.
Zainteresovani studenti bili su u prilici da odrade projektni zadatak na temu: 

“Analiza tržišta novih automobila u Crnoj Gori i tržišne pozicije brenda Renault u odnosu na konkurenciju”.  
Studenti su dobili zadatak da, u ovom istraživanju, obrade nekoliko ključnih teza:
 • Analiziraju postojeću tržišnu poziciju brenda Renault u Crnoj Gori.
 • Identifikuju modele iz ponude brenda Renault koji su u prethodnom periodu bili nosioci prodaje i daju preporuke za poboljšanje njihove pozicije u odnosu na konkurente.
 • Identifikuju modele iz ponude brenda Renault koji su u prethodnom periodu ostvarivali slabije prodajne rezultate i daju preporuke za poboljšanje njihove pozicije u odnosu na konkurente.
 • Analiziraju percepciju brenda Renault na crnogorskom tržištu i uticaj te percepcije na lojalnost klijenata kompaniji Alliance.   
Nakon završetka prvog dijela konkursa, u kome je bilo moguće poslati prijavu, radovi će biti vrednovani u dvije iteracije.  

U prvoj iteraciji studentski radovi će biti ocijenjeni ocjenama od 1 do 5, od strane pet ocjenjivača, za svaki od sljedećih kriterijuma zasebno:
 • Odgovor na temu konkursa. 
 • Kreativnost predloga i originalnost ideja iznesenih u radu. 
 • Izvodljivost i održivost predloga. 
 • Struktura rada. 

Nakon ocjene radova u prvoj iteraciji biće javno objavljena rang lista sa tačnim brojem bodova za svakog učesnika konkursa.

Deset studentskih radova koji ostvare najveći broj bodova (maksimalan broj bodova iznosi 100) imaće priliku da u drugoj iteraciji uživo prezentuju svoje radove pred petočlanom komisijom koju će sačinjavati dva predavača na Fakultetu, dva predstavnika menadžmenta kompanije Alliance i jedan član predstavnik brenda „Renault“. 

U drugoj iteraciji članovi komisije će studentske prezentacije ocjenjivati ocjenama od 5 do 10 za sljedeće kriterijume zasebno: 
 • Odbrana rada, prezentacija i prezentacione vještine.
 • Odgovori na pitanja članova komisije.

Tri studenta koja, nakon ocjenivanja u drugoj iteraciji, osvoje najviše bodova (maksimalan broj bodova iznosi 100), stiču pravo na nagrade iz nagradnog fonda koji će obezbijediti kompanija Alliance. 
 • Nagrada za najbolji rad je mjesec dana korišćenja vozila Renault Megane Conquest* i novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 €
 • Nagrada za drugoplasirani rad je novčana nagrada u iznosu od 500,00 €
 • Nagrada za trećeplasirani rad je novčana nagrada u iznosu od 300,00 €.

Na nagradnom konkursu bilo je moguće učestvovati isključivo individualno. 

Slanjem prijave studenti su dali potvrdu da su oni autori rada.

Slanjem prijave studenti su dali pravo kompaniji Alliance d.o.o. da koristi, odnosno objavi rad ili dio rada u promotivne svrhe.  

* Da bi pobjednik konkursa ostvario pravo na korišćenje vozila Renault Megane Conquest, uslov je da ima važeću vozačku dozvolu i položenu B kategoriju za upravljanje putničkim automobilom.