RENAULT ASSISTANCE

Štampaj

Srećan i bezbrižan put želi Vam Renault!
 
Renault Assistance je dostupan 24h 7 dana u nedjelji pozivom na besplatni telefonski broj:
 
0800 81 999 - Crna Gora
 
Ukoliko putujete u inostranstvo informišite se o besplatnom telefonskom broju Renault Assistance-a u zemljama u koje putujete.
KADA KORISTITI RENAULT ASSISTANCE?
U slučajevima kada Vaše vozilo ostane u nevoznom stanju zbog kvara kao poslijedice fabričke greške koju pokriva opšta garancija Renault.

Vlasnici Renault vozila:
  • Vlasnici Renault vozila koja su pod garancijom
  • Vlasnici Renault vozila čija vozila nisu pod garancijom
Kupac ili ovlašćeni vozač i putnici koji sa njim besplatno putuju, a kojih ima najviše do ukupnog broja za koliko je osoba vozilo registrovano, ostvaruju pravo na pomoć u zemlji i inostranstvu prema navedenim uslovima.

Renault Assitance je dostupan 24h 7 dana u nedelji pozivom na besplatni telefonski broj

 

0800 81 999 - Crna Gora

 

Ukoliko putujete u inostranstvo informišite se o besplatnom telefonskom broju Renault Assistance-a u zemljama gdje putujete.

 

Za vozila VEL SATIS, ESPACE IV i LAGUNA III vrijede posebni uslovi navedeni u „Ponudi mobilnosti“ za VEL SATIS, ESPACE IV i LAGUNA III.

ŠTA NUDI RENAULT ASSISTANCE?
Uzrok

Vozilo nije u voznom stanju zbog nepredvidljivog mjehaničkog, električnog ili elektroničnog kvara pokrivenog garancijom proizvođača. Isporučena nova vozila Vel Satis i Espace IV nakon 2. maja 2005. godine ostvaruju takođe pravo na pomoć tokom perioda važenja dodatne garancije RENAULT i Renault-ove mreže.
 
Pružanje usluga RENAULT Assitance

Usluge pomoći isključivo se pružaju putem usluge RENAULT Assitance. Pre nego što se pozove RENAULT Assitance, korisnik mora da ima slijedeće informacije radi efikasnijeg otklanjanja kvara:

Tačno mjesto na kojem se nalazi vozilo u kvaru: ulica i broj, put i kilometraža, vizulanu orjentaciju...
Identifikacija vozila: identifikacijski broj u Garantnom listu, registarski broj, tip motora.
Telefon na koji se korisnik može kontaktirati.

Čim primi poziv od korisnika i u zavisnosti od njegove situacije, RENAULT Assitance organizuje i preuzima troškove za niže navedene usluge.
Načelno, RENAULT Assitance dužan je da preduzme potrebne radnje kako korisnik ne bi morao da daje avans na ime troškova, osim kad su u pitanju troškovi presijedanja sa jednog prijevoznog sredstva na drugo i u zavisnosti od važećih propisa, troškovi vuče kada se vozilo vuče autoputem ili sličnim putem. U tom slučaju Korisnik mora da obavjesti RENAULT Assitance čim siđe sa autoputa ili sličnog puta.

NAPOMENA: RENAULT Assitance ne snosi troškove koji je kupac prouzrokovao bez njegove prijethodne saglasnosti.
 
Otklanjanje kvara na licu mjesta
Ukoliko je to moguće, RENAULT Assitance organizuje otklanjanje kvara na vozilu na licu mjesta i u što kraćem roku. Ako se vozilo ne može popraviti na licu mjesta i ako se vuča pokaže neizbježnom, vozač i putnici iz stava 1.1 ostvaruju pravo na slijedeće usluge:

Vuča – vozilo će biti odvučeno do najbližeg ovlašćenog servisa.

Dodatne usluge
Ako se vozilo ne može popraviti u istom danu ili ako vrijeme popravke traje duže od 6 sati* kupac u zavisnosti  od svoje situacije može da koristi jednu od slijedećih dodatnih usluga. 
Usluge c, d, e i g se mogu se koristiti zajedno. Usluga f može se kombinovati sa uslugom c, d ili e.

C) Smještaj
Ako je vozilo udaljeno više od 50km od prebivališta kupca i ako kupac želi da sačeka opravak vozila na licu mjesta, RENAULT Assitance može da organizuje i snosi troškove smještaja za njega i putnike najviše tri noćenja (noćenje sa doručkom) u hotelu koji je odabrao RENAULT Assitance.

D) Nastavak putovanja ili E) povratak kući
Ako korisnik ne želi da sačeka završetak popravke vozila na licu mjesta, RENAULT Assistance organizuje i snosi troškove nastavka putovanja najkraćim putem jednim od slijedećih prijevoznih sredstava (voz, avion u ekonomskoj klasi ako put vozom traje duže od 8 sati, brod, taksi do 100km).

F) Preuzimanje popravljenog vozila
Kako bi omogućio preuzimanje vozila nakon popravka, RENAULT Assitance omogućuje kupcu ili osobi koju odredi kupac da odabere jedno od prijevoznih sredstava pod D/E.

G)Vozilo za zamijenu*
Kupac može da koristi vozilo za zamijenu B kategorije koje mu RENAULT besplatno stavlja na raspolaganje u trajanju do najviše 3 dana u zavisnosti od lokalne raspoloživosti (propratne troškove snosi sam kupac).

H) Troškovi presijedanja sa jednog prevoznog sredstva na drugo
Sve troškove nastale usled presijedanja koje kupac preduzeo na osnovu saglasnosti RENAULT Assistance, snosi RENAULT Assistance.
*Specifični uslovi važe za vozila VEL SATIS, ESPACE IV i LAGUNA III; o ovim uslovima raspitajte se kod Vašeg distributera i ovlašćenog servisera.

*Izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEE), tehnička definicija vozila, učestalost održavanja i uslovi garancije mogu da se razlikuju. Ako se Vaše vozilo koristi ili je registrovano u zemlji izvan EU, molimo Vas da kontaktirate RENAULT distributera ili postprodajnu službu.

*Detaljnije u „KNJIŽICI ODRŽAVANJA I GARANCIJE“

RENAULT ASSISTANCE U EVROPI
RENAULT ASSISTANCE POSTOJI U SLIJEDEĆIM EVROPSKIM DRŽAVAMA:

Andora
Austrija
Belgija
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Češka
Danska
Finska
Francuska
Grčka
Hrvatska
Irska

Island
Italija
Letonija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Monako
Holandija
Njemačka

Norveška
Poljska
Portugal
San Marino
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španija
Švedska
Švajcarska
Velika Britanija