Finansiranje i usluge

Renault finansiranje i usluge

Štampaj
Garancija za Vašu bezbrižnu vožnju!

Uslovi produžene garancije Renault su definisani opštim odredbama ugovora o produženoj garanciji Renault.
  • besplatno uklanjanje svih mjehaničkih, elektronskih i električnih kvarova na vozilu;
  • besplatno uklanjanje svih mogućih poslijedica na vozilu zbog navedenih kvarova;
  • besplatno korišćenje usluga Renault Assistance.
Ugovor o Produženoj garanciji Renault ističe kada je ispunjen prvi od slijedeća dva uslova:
 
a) za fizička lica:
  • da je vozilo staro više od 4 godine (starost se broji od dana prve registracije);
  • da je vozilo prešlo ukupno više od 80.000 km.
b) za pravna lica:
  • da je vozilo staro više od 3 godine (starost se broji od dana prve registracije);
  • da je vozilo prešlo ukupno više od 100.000 km.
Ugovor o Produženoj garanciji Renault važi i u servisnoj mreži Renault u 36 zemalja Evrope.

Vaša jedina obaveza je da vozilo održavate i popravljate u ovlašćenoj servisnoj mreži Renault.
Zašto je važna produžena garancija Renault?
  • Pogodnost: 3 ili 4 godine bezbrižne vožnje. Sa Produženom garancijom Renault ste osigurani od nepredvidljivih događaja. Osiguran Vam je kvalitetan popravak u ovlašćenoj servisnoj mreži Renault. Pouzdan rad Vašega Renault vozila garantuje Vam stručno osposobljena ekipa mjehaničara koja ugrađuje originalne Renault rijezervne dijelove.
  • Pogodnost: čuvanje vrijednosti kapitala uloženog u vozilo u slučaju njegove prodaje. Ako vozilo zamijenite pre isteka ugovora o Produženoj garanciji, Produženu garanciju Renault možete da prodate sa vozilom. U tom slučaju vozilo je privlačnije za kupovinu, jer novi vlasnik dobija i garanciju da je vozilo bilo održavano i popravljano u ovlašćenoj servisnoj mreži u skladu sa preporukama proizvođača.
  • Pogodnost: Renault Assistance. Naš tim za brzu pomoć na putu će se pobrinuti za Vas i Vaše vozilo u najkraćem mogućem roku. Ova usluga Vam je na raspolaganju 24 sata na dan, 7 dana u nedjelji u gotovo svim evropskim zemljama.
Kako doći do produžene garancije Renault?
Produžena garancija Renault je dostupna kupcima novog vozila Renault u trenutnku kupovine ili u roku od jedne godine od datuma predaje vozila kupcu.
 
Kupovina Produžene garancije Renault je mudra finansijska odluka. Troškovi iznose približno 2% vrednosti novog automobila.
 
Ugovor o Produženoj garanciji Renault možete da kupite pomoću Renault Finansiranja. Plaćanje će biti raspoređeno tokom perioda finansiranja vozila.