Pravne informacije

Opšti uslovi korišćenja ovih internet stranica


Ove internet stranice namijenjene su upravo Vama, da bi ste bili u toku sa najnovijim informacijama o Renault proizvodima i uslugama koji su na raspolaganju unutar mreže ovlašćenih Renault distributera.

Vaš pristup i korišćenje ovih internet stranica zavise od Vašeg prihvatanja ovdje naznačenih uslova korišćenja ovih internet stranica kao i od Vašeg postupanja u skladu sa ovdje naznačenim uslovima korišćenja ovih internet stranica i primjenjivim pravnim normama.

Saglasni ste i prihvatate da privredno društvo Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu sa ovdje naznačenim uslovima korišćenja ovih internet stranica i primjenjivim pravnim normama.

Opšti uslovi korišćenja ovih internet stranica

Ovdje navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Renault pravila su kojih su se dužni pridrzavati svi korisnici internet stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.

Svako korišćenje internet stranica www.renault.me uslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.

Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa Renault-om ili sa nekim ili svim članovima prodajne mreže Renault.

Ovu web stranicu je otvorio Renault isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pisane saglasnosti Renault-a.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom Renault-a i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove stranice zastićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koja pripadaju Renault-i ili su ustupljena Renault-i, a u vlasništvu su trećih lica. Renault takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na internet stranicama podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina Renault-a ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova Renault-i garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.

Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine, kao i zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, kao i na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, djelimična ili potpuna promjena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog pisanog odobrenja Renault-a, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi Renault takvog učinioca krivično i materijalno gonilo, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

Djelimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog odobrenja Renault-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu za potrebe štampe.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica Renault-a, pojedinačnih elemenata web stranica Renault-a, dizajna logotipa Renault, bez izričitog pisanog odobrenja Renault-a.

Autorska prava marke

Ime marke Renault, logo Renault, imena vozila korišćena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom (žigom) u skladu sa odredbama autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koje su na snazi. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Renault-a, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijske i/ili intelektualne svojine.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. Renault ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložilo Renault.

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku.

 

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

 

Renault neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na jedinstven način predstavljaju proizvode i usluge Renault-a dostupne u Republici Crnoj Gori.

Informacije koje Renault objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, Renault ne garantuje tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka koji se nalazi na ovim web stranicama.

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici Renault odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.

Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjenovniku marke Renault.

Usluge

Usluge predstavljene na stranicama odnose se na aktivne članove mreže Renault u Republici Crnoj Gori. Naznačene cijene su preporučene cijene.

Renault zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmeni podatke na svojim web stranicima, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranica. Za takve promjene Renault, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.

Renault ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu upotrebljivosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete Renault-u smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Renault neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za proračun cijena je takođe prisutan samo u informativne svrhe. Renault stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane za cijene, dostupnost predstavljenih modela, kao i najnovije promjene na modelima. U tom smislu predlažemo konsultacije sa odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savjet posebno prilagođen Vasoj konkretnoj situaciji.

Korišćena vozila

Prikazivanje korišćenih vozila na Internet stranicama ne smatra se davanjem ponude za kupovinu, već pozivom za davanje ponude od strane Vas kao potencijalnog kupca.

Stoga Vas upozoravamo da se, u pogledu korišćenih vozila za koje se podaci mogu naći Internet stranicama, davanje ličnih podataka prilikom pretraživanja korišćenih vozila ni na koji način neće smatrati sklapanjem ugovora o kupoprodaji izabranog vozila. Ugovor o kupoprodaji korišćenog vozila potrebno je sklopiti sa ovlašćenim Renault distributerom.

Isto tako, upozoravamo Vas da se davanje ličnih podataka prilikom pretraživanja korišćenih vozila ni u kom slučaju neće smatrati rezervacijom odabranog vozila. To je moguće učiniti samo pri direktnom kontaktu ili posjeti ovlašćenom Renault distributeru.

Podaci o uslugama finansiranja

U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cijene, koje su opšte definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućiće osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovde pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga lice zaduženo za finansiranje lišeno svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosijea.

Lični i javni podaci

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadrzana izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatraće se povjerljivim u skladu sa relevantnim propisima u Crnoj Gori, pa ih zbog toga Renault, naše poslovnice, kao i članovi naše prodajne mreze mogu koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Lični podaci

Renault je dužan da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka.

Naročito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Renault neće odati podatke koje bi trećim licima mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama Renault.

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslatog na adresu Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, možete iskoristiti slijedeća prava:

  • Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne;
  • Uskratiti odobrenje za dalje držanje, obradu i procesuiranje Vaših ličnih podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu ličnu situaciju;
  • Ažurirati dane osobne podatke.


Djelimično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja Renault-a, poslovnica ili radnika prodajne mreže.


Javni podaci

Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao sto su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računara ili ime domena koji koristite za pristup našoj stranici.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Saglasni ste i prihvatate da su Vaši lični podaci i informacije koje ste dali namenjeni bazi podataka preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih preduzeća unutar Renault Grupe, kao i dilera i članova Renault komercijalne mreže.

Podaci i date informacije biće sačuvani u bazi podataka preduzeća Alliance d.o.o. i smatraće se povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obavezuju se da, osim u slučajevima propisanim relevantnim zakonskim propisima, neće saopštiti takve podatke trećim licima, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih preduzeća unutar Renault Grupe, dilera i članova Renault komercijalne mreže, za svrhe obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obaveštenja i da se neće koristiti u druge svrhe, osim u zakonom propisanim slučajevima ili uz Vašu pisanu saglasnost.

Saglasni ste i prihvatate da preduzeće Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezana preduzeća unutar Renault Grupe, kao i dileri i članovi Renault komercijalne mreže mogu publikovati i u reklamne svrhe koristiti rezultate dobijene obradom tržista, statističkim, analitičim ili slilnim prikazima, a koji su iskazani na osnovu podataka i informacija dobijenih od Vas.

Mrežni kolačići "Cookies"

Kada neko posjeti stranicu, mrežni kolačić - «cookie» se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić - «cookie») ili je očitan ako je korisnik već ranije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića - «cookie» je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao sto su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Renault web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - «cookies». Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posjetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.

Ako želite da onemogućite "Prihvati Cookies" upozorenje u Microsoft Explorer-u:

   1. Kliknite "View", zatim "Options".
   2. Kliknite "Advanced Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Ako želite da onemogućite "Prihvati Cookies" upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite slijedeće:

   1. Kliknite "Options", zatim "Network Preferences".
   2. Kliknite "Protocols Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Linkovi

Ukoliko želite da na stranicama www.renault.me objavite link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane Renault-a. Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice Renault.

Renault čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja sa naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a pošto se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Renault nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su djelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali Renault ne može uvijek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

 

S tim u vezi Renault ne odgovara za zakonitost i tačnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih lica, pa čak ni u slučaju ako je putem elektronskog usmeravanja otvorio pristup podacima trećim lica:

 

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih lica ili sadržaju podataka u tim informacijama,

  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju takav kakav jeste bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Renault ne garantuje da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima Renault, njene poslovnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ove stranice ili stranica koje su sa njom povezane.

Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.

Iste su prezentovane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Renault-a, njegovih poslovnica ili članova njegove prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.

Morate voditi računa o tome, da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.

Renault neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Mjerodavno pravo

Ovim prihvatate primjenu materijalnog prava Crne Gore kao mjerodavnog za tumačenje, primjenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.

Sudovi sa sjedištem na teritoriji Crne Gore isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.

Renault ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje opštih uslova

Renault zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uslova korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opstih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link «Pravne informacije» koja se nalazi na dnu web stranice.