Renault i okolina

Reanault i okolina
Nazad
 
 
 

Renault Eco²


Tokom 2007. godine Renault je pokrenuo Renault Eco² u Evropi. Renault Grupa na taj način potvrđuje svoje djelovanje u cilju smanjenja štetnog uticaja na okolinu tokom cijelog životnog ciklusa automobila.
 
Vozilo Renault Eco² zadovoljava tri kriterijuma:
 
  • ima emisiju CO2 manju od 140g/km, ili ima pogon na biogorivo,
  • proizvodi se u fabrici sa sertifikatom ISO 14001,
  • može se iskoristiti do 95% na kraju životnog ciklusa i sadrži barem 5% reciklirane plastike.

Eco-technologija na www.renault.com
Održivi razvoj na www.renault.com