Alijansa Renault-Nissan na konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu.