Ugovori o uslugama

Produžena garancija Renault

Garancija za vašu bezbrižnu vožnju!


Uslovi produžene garancije Renault su definisani opštim odredbama ugovora o produženoj garanciji Renault.

• besplatno uklanjanje svih mehaničkih, elektronskih i električnih kvarova na vozilu;
• besplatno uklanjanje svih mogućih posledica na vozilu zbog navedenih kvarova;
• besplatno korišćenje usluga Renault Assistance.


Ugovor o Produženoj garanciji Renault ističe kada je ispunjen prvi od sledeća dva uslova:

 

a) za fizička lica:

  • da je vozilo staro više od 4 godine (starost se broji od dana prve registracije)

  • da je vozilo prešlo ukupno više od 80.000 km.

b) za pravna lica:

  • da je vozilo staro više od 3 godine (starost se broji od dana prve registracije)

  • da je vozilo prešlo ukupno više od 100.000 km.


Ugovor o Produženoj garanciji Renault važi i u servisnoj mreži Renaulta u 36 zemalja Evrope.


Vaša jedina obaveza je da vozilo održavate i popravljate u ovlašćenoj servisnoj mreži Renault.

Zašto je važna Produžena garancija Renault?

  • Pogodnost: 3 ili 4 godine bezbrižne vožnje. Sa Produženom garancijom Renault ste osigurani od nepredvidljivih događaja. Osiguran Vam je kvalitetan popravak u ovlašćenoj servisnoj mreži Renault. Pouzdan rad Vašega Renault vozila garantuje Vam stručno osposobljena ekipa mehaničara koja ugrađuje originalne Renault rezervne delove.

 

  • Pogodnost: čuvanje vrednosti kapitala uloženog u vozilo u slučaju njegove prodaje. Ako vozilo zamenite pre isteka ugovora o Produženoj garanciji, Produženu garanciju Renault možete da prodate sa vozilom. U tom slučaju vozilo je privlačnije za kupovinu, jer novi vlasnik dobija i garanciju da je vozilo bilo održavano i popravljano u ovlašćenoj servisnoj mreži u skladu sa preporukama proizvođača.

 

  • Pogodnost: Renault Assistance. Naš tim za brzu pomoć na putu će se pobrinuti za Vas i Vaše vozilo u najkraćem mogućem roku. Ova usluga Vam je na raspolaganju 24 sata na dan, 7 dana u nedelji u gotovo svim evropskim zemljama.

 

Kako doći do Produžene garancije Renault?

Produžena garancija Renault je dostupna kupcima novog vozila Renault u trenutnku kupovine ili u roku od jedne godine od datuma predaje vozila kupcu.

 

Kupovina Produžene garancije Renault je mudra finansijska odluka. Troškovi iznose približno 2% vrednosti novog automobila.

 

Ugovor o Produženoj garanciji Renault možete da kupite pomoću Renault Finansiranja. Plaćanje će biti raspoređeno tokm perioda finansiranja vozila.