Usluge

Usluge

Vozite i putujte sigurno... Renault mreža i ovlašćeni servisi vas prate svuda...

Imajte povjerenja u nas!

S nama ste sigurni i na dalekim putovanjima. Mnogobrojni servisi Renault stoje vam na usluzi.

Renault Asisstance stiže i danju i noću na mjesto nesreće ili kvara, tokom cijele godine i za sve vrste vozila, u Crnoj Gori i u drugim evropskim državama. U slučaju kvara na automobilu ili nesreće kontaktirajte naše servise koji će učiniti sve kako bi na najbolji način riješili situaciju u kojoj se nalazite.