MULTI-SENSE

Doživite put u potpunosti uz Multi-sense®
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalizujte Vaše iskustvo vožnje sa Multi-sense®

Odaberite između 5 režima vožnje ponuđenih od strane ekskluzivnog sistema Renault Multi - SENSE®: Sport, Comfort, Eko, Perso i Neutral.

U Sport režimu odziv na gas se povećava. Zajedno sa 4CONTROL upravljanje na 4 točka, ovaj režim Vam pomaže po pitanju boljeg ležanja i manevrisanja na putu. Upravljanje i amortizacija se pojačavaju zarad precizne i direktne kontrole Vaše putanje. Mjenjač brže prebacuje tako da se povećavanje brzine odvija brzo i glatko.

U Eko režimu se smanjuje odziv motora, funkcije menjača su blaže, pa je i ubrzanje neprimetnije. Vaša potrošnja je znatno smanjena.

U Comfort režimu regulacija amortizera Vam pruža veću fleksibilnost, sjedišta sa masažom se u potpunosti aktiviraju i time upravljanje vozilom postaje znatno lakše.

U Perso režimu možete da izaberete i sačuvate Vaša lična Multi- Sense® podešavanja.